En blogg om konferens, rekrytering och bemanning

bemanning

RSS comment feed

Alla poster taggade som bemanning

Rekrytering och bemanning inom hotell


skrivet den 25 jun av Christina, klockan:12:37

...kommer såklart bli väldigt påfrestande både för dem och personalen. Kommunen måste se till att personalen får de resurser i form av extra bemanning och hjälpmedel som behövs för att klara det här...


...matchning, rekrytering, bemanning och omställning av vårdens medarbetare. Men det är inte förrän i den akuta krisen vi får komma till departementet – då på vårt eget initiativ.   Bara 39 procent av...


...utifrån tecknade avtal. Att det finns behov av tillfällig bemanning för att möta perioder av sjukdom eller liknande är fullt rimligt. Att landsting tecknar avtal med bemanningsföretag för att hantera detta...


. Richtoff pekar på att Samp/T kräver mindre bemanning och hävdar att systemet blir billigare om man använder svensk radar.


...också personal och bemanning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. Inte stillastående Eftersom det rör sig om en pilotstudie får ifrågasättandet inga direkta konsekvenser för de berörda...


...efter att upprätthålla full bemanning i vår flotta och ha kvar våra normala kvalitetskrav.   Fem pass utan personal   Även om bemanningen har lösts för fredagen fortsätter personalproblemen i helgen...


Efter demonstrationen som inte var tillståndsgiven den 17 september fick Göteborgspolisen ta emot kritik för att den inte stoppades.   – Polisen hade ingen beredskap eller bemanning för dessa...


...för henne? Behöver hon bemanning på boendet ? Vad behöver hon ta med sig till boendet? Vi gör en lista över kvinnojourer som skulle kunna passa hennes behov.   Hon säger att hon vill bort, men på ett...


...tidsbegränsad anställning i egen regi.”     Svensk bemanning är olik andra länders, 97 procent av de anställda har kollektivavtal, på övriga arbetsmarknaden är siffran 88 procent. Den svenska...